آیا در درماتولوژی هیچ گاه اورژانسی وجود دارد؟

بعضی عفونت ها که با علایم پوستی تظاهر می یابند، به طور بالقوه در کمتر از ۲۴ ساعت کشنده هستند، از آن جمله سپتی سمی مننگوکوکی، اکتیما گانگرنوزوم ( به علت سپتی سمی سودومونایی) و فاشئیت نکروزان است. کهیر ممکن است پیش علامتی از آنافیلاکسی باشد که به طور واضح یک اورژانس است. آنژیوادم که ممکن است مطرح کننده کمبود مهار کننده استراز C1 باشد و می تواند منجر به انسداد تهدید کننده حیات در راه هوایی شود.
بعضی بیماری ها که با پورپورا تظاهر می یابند، مانند ترومبوسیتوپنی پورپورایی، انعقاد داخل عروقی منتشر و واسکولیت سیستمیک نیز تهدید کننده حیات هستند.

تحت شرایط مختلف و متعدد، پوست به عنوان یک عضو، دچار نارسایی شده و منجر به از دست دادن حرارت، مایع، پروتئین و الکترولیت ها می شود. عملکرد آن به عنوان یک سد دفاعی نیز از دست می رود و این امر با آزاد شدن مقادیر بسیار زیاد از سیتوکاین های پیش التهابی همراه است. در صورت عدم درمان، عموما نارسایی پیشرونده چندین عضو را به همراه دارد. سوختگی حرارتی وسیع و نکروز اپیدرمی سمی شایع ترین علل نارسایی پوست هستند. سایر علل کمتر اورژانس ولی همچنان خطرناک، سندرم استافیلوکوکی پوست فلسی شده، بیماری تاولی خود ایمنی منتشر و پسوریازیس پوسچولر ژنرالیزه است. اریترودرمی با وجودی که عموما وخامت کمتری دارد، می تواند به خصوص در شرایط نارسایی قلبی، عروقی، هیپوترمی یا سپسیس یک مورد اورژانس باشد.

پرسش های بیمار

من از خارش شدید در قسمت تحتانی (روی ولو) رنج می برم و علتی برای آن پیدا نشده است. آیا راه حلی وجود دارد که کمک کننده باشد؟

خارش بر روی ولو (خارش ولوا) و اطراف مقعد (خارش آنی) می تواند واقعا ناراحت کننده باشد. به نظر می رسد در اکثر موارد علت مشخصی وجود نداشته باشد و پزشکان اغلب درمان علامتی همراه با کرم های مختلف یا آنتی هیستامین ها را پیشنهاد می کنند. شما می توانید با پیروی از چند اصل ساده، شدت مشکل را کمتر کنید.

سعی کنید از پوشیدن لباس های تنگی که مواد سازنده آن می تواند محرک باشد یا باعث عرق کردن شود، اجتناب کنید.

تسلیم احساس خارش یا مالش نشوید (مخصوصا پس از رفتن به توالت).

از صابون چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم ( مانند استفاده از کف حمام یا خوابیدن در وان پس از شستن موها)، اجتناب کنید.

از یک پاک کننده و نرم کننده فاقد صابون مانند کرم آبی یا صرفا آب ساده استفاده کنید.

اگر به لگن دسترسی ندارید، می توانید انواع پلاستیکی آن را از فروشگاه لوازم کمپ و کاروان خریداری کنید. شستشوی ملایم با آب گرم و نرم کننده پس از توالت سودمند است و اگر پس از ورزش بسیار عرق کردید نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.

بیماری های پوست پوست سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر