آشنایی با انواع سرطان پستان

شایعترین محل سرطان پستان ربع فوقانی خارجی پستان و سپس قسمت مرکزی ( ساب آرنولر) است حدود ۹۰% سرطانهای پستان برخاسته از اپی تلیوم مفروش کننده مجاری متوسط و بزرگ شیری ( Ductal carcinoma) (70%) و مجاری انتهایی شیری لوبولر ( Lobular carcinoma) (10%) هستند و برحسب اینکه غشاء پایه آنها مورد تهاجم سلولهای تومورال قرار گرفته باشند یا نه به ترتیب به دو نوع غیر مهاجم یا درجا ( noninvasive or insitu) و مهاجم ( invasive ) تقسیم می‌شوند. سرطانهای التهابی و پاژت به ترتیب ۳% و ۱% سرطان های پستان را تشکیل می‌دهند:

  • Hyperplasia: این نوع تغییر هیستولوژیک یک حالت پیش سرطانی بوده و ممکن است مجاری و یا لوبولها درگیر باشند در کل ریسک سرطان پستان ۲ تا ۵ برابر افزایش خواهد یافت. هیپرپلازی متوسط و پاپیلوم از دیگر تغییرات هیستولوژیک افزایش دهند ریسک سرطان پستان هستند (۵/۱ تا ۲ برابر)
  • Ductal Carcinome In Situ (DCIS) : این حالت مراحل اولیه سرطان پستان با حداقل ریسک متاستاز بوده و به درمان موضعی (wide excision با رادیوتراپی یا ماستکتومی) به خوبی پاسخ می‌دهد.
  • (LCIS) Lobular Carcinoma Insitu : این نوع نئوپلازی بر خلاف DCIS یک نوع مارکر برای افزایش ریسک سرطان پستان در آینده در ناحیه‌ای از همان پستان و یا پستان مقابل ( به یک میزان) است. بنابراین در این نوع نئوپلازی، برداشت ضایعه با ماستکتومی یک طرفه روش مناسبی نبوده و توصیه می‌شود یا بیمار تحت‌نظر دقیق و مستمر ( معاینه پستان توسط پزشک ۲ تا ۳ بار در هر سال و ماموگرافی سالانه) قرار گیرد ( با یا بدون تجویز تاموکسیفن) و یا اینکه ماستکتومی دوطرفه انجام شود.
  • (IDC) Infiltrative Ductal Carcinoma : این سرطان مسئول ۶۰ تا ۷۵% سرطانهای پستان بوده و دارای انواع توبولر، مدولاری، پاپیلری و یا کلوئید ( موسینوس) با پیش آگهی متفاوت است.
  • (ILC) Infiltrative Lobural Carcinoma : این سرطان ساختار میکروسکوپی لوبولر داشته و مسئول ۵ تا ۱۰% سرطانهای پستان بوده و اغلب متعدد بوده و در ماموگرافی کمتر قابل مشاهده هستند.
  • Pagt,s Disease : این بیماری در زمینه سرطان پستان و به صورت تغییرات اگزمایی نیپل و اکثراَ ترشح از نیپل تظاهر کرده و تقریباَ همیشه با رادیکال ماستکتومی و دیسکسیون غدد لنفاوی زیربغل درمان می‌شود.

گوناگون

ارسال نظر