آسیب رنگ های شیمیایی مو

hc5اگر از آن دسته افرادی هستید که دائما از مواد ثابت فر، صاف کننده یا رنگ های مختلف استفاده می کنید، دست نگه دارید.

مواد شیمیایی، رطوبت طبیعی موهای شما را از بین برده و تارهای آن را سفت و شکننده می سازند؛ علاوه بر آن باعث ایجاد ظاهر کدر و مجعد موها خواهند شد.

برای رهایی از این مشکل، از این پس موهایتان را تا ۳ درجه نسبت به رنگ طبیعی آنها، رنگ کنید؛ چرا که رنگ نزدیکتر به رنگ موهای خودتان، نیاز به مراحل تأثیر گذاری کوتاه تری داشته و آسیب کمتری هم به موهایتان خواهد زد.

در ضمن سعی کنید، فواصل رنگ کردن مو را هم طولانی تر از قبل برنامه ریزی نمایید تا موهای شما زمانی برای برگشت به شرایط قبل خود داشته باشد.

مراقبت از مو

ارسال نظر