آرایش صورت در زمان بیماری (۱)

ابروها : در بسياري از بيماري هاي جدي و شديد ممكن است ابروها نازك شده و يا كاملاً بريزند. اگر خط اصلي ابروهاي خود را بيابيد مي توانيد با رعايت چند نكته ي كوچك، ظاهري طبيعي و سالم داشته باشيد.

توجه كنيد : عكسي از خودتان از نماي نزديك، قبل از شروع بيماري يا درمان بيابيد.

– از يك رنگ قلم مويي ابرو يا مدادي به رنگ موهاي خودتان استفاده كنيد.

– مداد را مستقيم در برابر بيني خود بگيريد. سپس به طور موازي با اين خط مداد را به طرف گوشه ي داخلي چشم بكشيد از همين نقطه است كه ابرو بايد شروع شود.

– درست بالاي استخوان ابرو نقطه بگذاريد.

– مستقيم به جلو نگاه كنيد و مدادي را موازي با گوشه ي خارجي بخش رنگي چشم قرار دهيد. نقطه اي در بالاترين قسمت خط ابرو بگذاريد.

– مدادي را به شكل اريب از گوشه ي خارجي بيني تا گوشه ي خارجي چشم بگيريد و نقطه اي بگذاريد. اين نقطه محل پايان يافتن ابرو را نشان مي دهد.

توجه كنيد : انتهاي خارجي ابرو نبايد از گوشه ي داخلي آن پايين تر باشد در غير اين صورت چهره اي عبوس خواهيد يافت.

آرایش سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر